Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(D01):Toán, Tiếng Anh, Văn
4
(C01):Toán, Lý, Văn
5
(C00):Văn, Sử, Địa
6
(B00):Toán, Hóa, Sinh
7
(D09):Toán, Sử, Tiếng Anh
8
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
9
(D14):Văn, Sử, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)
Môn
Tổng kết cả năm lớp 10
Tổng kết cả năm lớp 11
Tổng kết cả năm lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
Văn
0.00 điểm
0.00 điểm
Hóa
0.00 điểm
Sinh
0.00 điểm
Sử
0.00 điểm
Địa
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
(A00):Toán, Lý, Hóa
2
(A01):Toán, Lý, Tiếng Anh
3
(D01):Toán, Tiếng Anh, Văn
4
(C01):Toán, Lý, Văn
5
(C00):Văn, Sử, Địa
6
(B00):Toán, Hóa, Sinh
7
(D09):Toán, Sử, Tiếng Anh
8
(D07):Toán, Hóa, Tiếng Anh
9
(D14):Văn, Sử, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1
2
3
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác