THÔNG TIN THÍ SINH
Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc
THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Tổng kết năm lớp 10
Tổng kết năm lớp 11
Tổng kết năm lớp 12
 
 
 
 
 
 
Kết quả điểm các tổ hợp môn
Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn chưa bao gồm điểm ưu tiên Điểm tổ hợp môn đã bao gồm điểm ưu tiên
A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
B00 Toán, Sinh, Hóa
D01 Toán, Tiếng Anh, Văn
C01 Toán, Lý, Văn
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn chưa bao gồm điểm ưu tiên Điểm tổ hợp môn đã bao gồm điểm ưu tiên
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
 
    
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ 0962698288 Chat Facebook