THÔNG TIN THÍ SINH
Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc
THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Tổng kết HK1 Lớp 11
Tổng kết HK2 Lớp 11
Tổng kết HK1 Lớp 12
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả điểm các tổ hợp môn
Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn chưa bao gồm điểm ưu tiên Điểm tổ hợp môn đã bao gồm điểm ưu tiên
A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
C00 Văn, Sử, Địa
D01 Toán, Tiếng Anh, Văn
B00 Toán, Hóa, Sinh
C01 Toán, Lý, Văn
D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh
D09 Toán, Sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa, Tiếng Anh
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn chưa bao gồm điểm ưu tiên Điểm tổ hợp môn đã bao gồm điểm ưu tiên
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
 
    
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ 0962698288 Chat Facebook